Joe Henderson: Mode For Joe [WINYL]

W tym roku przypada 75. rocznica Blue Note Records, najbardziej cenionej i najdand#322;uand#380;ej dziaand#322;ajand#261;cej jazzowej wytwórni pand#322;ytowej, która zostaand#322;a zaand#322;oand#380;ona kiedy niemiecki imigrant i zapalony miand#322;oand#347;nik jazzu, Alfred Lin dokonaand#322; pierwszego nagrania (6 stycznia 1939, Nowy Jork). Od tego czasu Blue Note caand#322;y czas ukazywaand#322;a to, co n...